redpost@redpost.sk | 02 / 3810 4736

V roku 2016 sa zameriavame hlavne na kvalitu

14.06.2016
GPS

Našim hlavným cieľom pre rok 2016 bolo zvýšiť kvalitu doručovania. Už v roku 2014 sme začali projekt jedinečného kontrolného systému formou GPS. Tento projekt sa ukázal ako najúčinnejšia forma zvyšovania kvality doručovania. Hlavnou výhodou bolo získanie prehľadu kde a kedy doručovateľ vykonal distribúciu, pričom v prípade potreby bolo možné hneď vykonať dodatočnú kontrolu aj v teréne v lokalitách, z ktorých sme mali informáciu o už vykonaní distribúcie. Získali sme tak výrazne lepšie a presnejšie výsledky, ako keď sa kontrola vykonávala s odstupom času.

Tento rok sme sa zamerali na rozšírenie tohto kontrolného systému do ďalších miest, pričom v súčasnosti pokrývame už 350 regiónov kontrolným systémom GSP.