redpost@redpost.sk | 02 / 3810 4736

Neadresná distribúcia patrí stále k najúčinnejším formám komunikácie so zákazníkom. V súčasnej dobe je však stále viac jej efektivita znižovaná narastajúcim tlakom na konečného zákazníka vzhľadom na zvyšujúci sa počet reklamných materiálov v jeho schránke a s rastom tzv. spoločných schránok, pričom z takýchto miest si vezme samotný leták alebo materiál maximálne 20 – 40% obyvateľov domu.

Pre svojich zákazníkov ponúkame najefektívnejšie riešenia. Pri navrhovaní distribučných plánov využívame najmodernejšie geomarketingové nástroje. Optimalizujeme objem distribuovaných materiálov, tým že doručujeme do bytoviek so spoločnými schránkami len polovičný objem materiálov, čím šetríme klientom výrazne náklady, bez dopadu na počet oslovených potenciálnych zákazníkov.

 

Efektivita doručovania

Efektívne doručovanie cez Red Post znamená 7 – 12% ušetrenie nákladov, alebo zvýšenie počtu oslovených domácností. Presvedčte sa a dajte si aj vy vypočítať o koľko dokážete zefektívniť doručovanie vašich reklamných materiálov.

Výhody doručovania Red Post

pin


Efektívne doručovanie
Optimalizujeme distribučné plány

pin


Flexibilita
Sme orientovaní na zákazníka a jeho potreby

pin


Nižšie náklady
Šetríme náklady na tlač a doručovanie letákov do spoločných schránok

pin


Kvalita doručovania
Máme jedinečný GPS kontrolný systém

Produkty nedresného doručovania

Neadresné doručovanie

Neadresné doručovanie propagačných materiálov, letákov a časopisov do schránok obyvateľstva s efektívnym pokrytím na základe plánovania s využitím geomarketingových nástrojov.

Memo mailing

Neadresné doručovanie propagačných materiálov, letákov a časopisov do schránok obyvateľstva s efektívnym pokrytím na základe plánovania s využitím geomarketingových nástrojov.

Sampling

Distribúcia reklamných vzoriek do schránok obyvateľov. Vzorky sú doručované len priamo do schránok, čo zvyšuje ich účinnosť, pričom táto forma komunikácie je vhodná hlavne pri zavádzaní nových produktov na trh.

Door mailing

Efektívna forma oslovenia potenciálnych zákazníkov formou distribúcie na kľučky dverí, či už bytových alebo rodinných domov.

Mám záujem alebo otázku

V prípade, že Vás naše služby zaujali a máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, alebo máte nejaký dotaz môžete nám zaslať na základe uvedeného formulára dotaz. V prípade záujmu o osobné stretnutie nás kontaktujte na niektorom z uvedených telefónnych čísiel.