redpost@redpost.sk | 02 / 3810 4736

Red Post je proklientsky orientovaná spoločnosť so zameraním na potreby zákazníka. Ku každému zákazníkovi pristupuje individuálne, pričom všetky požiadavky podnety a prípadne reklamácie rieši pridelený account manažér.

Doručovanie materiálov realizujeme týždenne v dvoch doručovacích termínoch, pričom organizácia všetkých procesov, ako aj kontrolné činnosti sú riadené cez vnútro firemný informačný systém. Po skončení každého doručovania dostáva klient výsledný report o realizovanej distribúcii.

Optimalizácia doručovania do spoločných schránok

Letáky zo spoločných schránok na reklamu si berie maximálne 20 – 40 % obyvateľov. Všetky ostatné materiály končia znehodnotené v smetiach, vo výkupe na papier, alebo ako kurivo na chalupe. Klient takto prichádza o významne množstvo materiálov a efektivita neadresnej distribúcie je v týchto domoch nízka.

Preto sme prišli s riešením v rámci, ktorého doručujeme vo vchodoch so spoločnými schránkami len polovicu – 50% materiálov z celkového počtu domácností.

Naši klienti tak dostávajú pridanú hodnotu vo forme:
pin


Zníženie nákladov o 7 – 12%
na tlač a doručovanie, tým že môžu vytlačiť menej materiálov

pin


Rozšírenie distribučného plánu
o ďalšie mestá a obce z učetreného nákladu

pin


Šetrenie životného prostredia

Riešime všetky reklamácie

Každé doručovanie je kontrolované, či už počas, alebo po skončení doručovania. Okrem jedinečného kontrolného systému Red Post garantuje svojim klientom infolinku v čase od 8:00 do 18:00 na riešenie všetkých otázok a reklamácií.

Všetky prípadne reklamácie sú riešené najneskôr do 48 hodín.