redpost@redpost.sk | 02 / 3810 4736

Okrem optimalizácie distribúcie je pre nás najdôležitejšie poskytovať klientom vysokú kvalitu doručovacích služieb. Toto sme dosiahli vytvorením jedinečného kontrolného systému založeného na kombinácii kontroly doručovania cez GPS a následnou kontrolou priamo v mieste doručovania.

Náš kontrolný systém má tri stupne, pričom prebieha už počas samotného doručovania, čím vieme rýchlo identifikovať prípadne nedostatky v doručovaní. Klientom zároveň umožňujeme realizovať preverovanie kvality formo spoločných kontrol.

Ako zabezpečujeme kontrolu doručovania?

1. stupeň: GPS kontrola

Naši doručovatelia sú vybavení GPS zariadeniami, ktoré zaznamenávajú začiatok a koniec doručovania ako aj miesta, ktoré doručovateľ prešiel. Týmto spôsobom máme už počas distribúcie úplný prehľad o doručovaní a vieme v prípade potreby rýchlo reagovať na prípadné nerealizovanie doručovania.

2. stupeň: Interná kontrola

V druhej fáze realizujeme internú kontrolu, ktorá prebieha priamo na adresách doručovania. Kontrola je realizovaná cez nezávislých kontrolórov, ktorí sa zameriavajú na kvalitu realizácie doručovania a na to, či materiály boli doručené do schránok a nie mimo nich.

3. stupeň: Spoločná kontrola s klientom

Po skončení doručovania umožňujeme klientom realizáciu spoločnej kontroly za účasti jeho zamestnancov, aby si takýmto spôsobom mohli preveriť, či doručovanie bolo vykonané v garantovanej kvalite.

Gps kontrola doručovateľov

Už viac ako 150 distribučných lokalít kontrolujeme cez GPS kontrolný systém a každý mesiac toto číslo zvyšujeme.

GPS sledovanie

Mám záujem alebo otázku

V prípade, že Vás naše služby zaujali a máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, alebo máte nejaký dotaz môžete nám zaslať na základe uvedeného formulára dotaz. V prípade záujmu o osobné stretnutie nás kontaktujte na niektorom z uvedených telefónnych čísiel.