redpost@redpost.sk | 02 / 3810 4736

RED POST s.r.o.

Sme jednou z najväčších spoločností v oblasti neadresného doručovania a direct marketingu na Slovensku. Naša sieť má celoslovenské pokrytie a profesionálne služby zabezpečujeme prostredníctvom 5 regionálnych centier, 47 regionálnych pobočiek a jedinečného nezávislého kontrolného systému. Naši klienti od nás vyžadujú najvyššiu kvalitu doručovania, nakoľko od nej závisí výsledok realizovaných reklamných kampaní, preto okrem klasických kontrolných mechanizmov realizujeme monitoring doručovateľov aj cez GPS systém, čím garantujeme najvyššiu kvalitu doručenia materiálov do schránok.

Svojim klientov poskytujeme v oblasti priameho marketingu komplexné služby a efektívne riešenia v oblasti doručovania. Dostávajú tak od nás výraznú pridanú hodnotu vo forme optimalizácie vynaložených nákladov v kombinácii s vysokou kvalitou poskytovaných služieb. Okrem optimalizácie distribučných plánov cez geomarketingové nástroje, zefektívňujeme našim klientom doručovanie v bytovkách so spoločnými schránkami tým, že v nich distribuujeme len 50% počtu schránok, čim im šetríme 7 – 12% nákladov na doručovanie, ale aj tlač materiálov.

 

Do oblasti neadresného doručovania prinášame nové technológie a efektívne riešenia.