redpost@redpost.sk | 02 / 3810 4736
 
 

Centrála

Mgr. BRANISLAV LIPAN

Managing Director

Braňo je majiteľom a zakladateľom spoločnosti Red Post. Aktuálne patrí medzi najskúsenejších odborníkov na neadresné doručovanie na slovenskom trhu. Svoje vízie a chuť veci neustále zlepšovať môže realizovať práve v Red Poste. Výsledkom jeho práce sú spokojní klienti, zamestnanci a v neposlednom rade aj doručovatelia.

 

Andrej Belas

Obchodný riaditeľ

Andrejovou úlohou je zvyšovanie spokojnosti zákazníkov. Ako obchodný riaditeľ ma priamy vplyv na tvorbu produktového mixu a cenových stratégií. Tiež pomáha obchodnému oddeleniu s riešením klientských požiadaviek a prípadných reklamácií.

 

Bc. Miroslava Radić

Obchodná asistenka

Mirka pracuje pre spoločnosť Red Post od februára 2016. Zastupuje obchodné oddelenie, komunikuje s našimi klientmi, vytvára distribučné plány a pripravuje podklady pre logistické oddelenie. Mirka je vždy príjemne a pozitívne naladená a vie elegantne vyriešiť akúkoľvek prekážku, ktorá sa vyskytne.

 

Mgr. Veronika Jankovičová

Key Account Manager

Veronika pracuje ruka v ruke s Mirkou. Zastupuje obchodné oddelenie, komunikuje s klientmi, poskytuje im informácie a vytvára distribučné plány. Taktiež sa snaží našim novým klientom ísť v ústrety na základe ich požiadaviek, pri pripravovaní úplne nových distribúcii. Vytvára cenové ponuky pre klientov a konzultuje s nimi tie najdôležitejšie veci.

 

Ing. Martin Urbánek

Distibution Network Manager

Martin prestavuje v našej spoločnosti hlavu celej logistiky. Vytvára podklady pre sklad a regionálnych manažérov po celom Slovensku. Poskytuje im všetky potrebné informácie ohľadom materiálov, aby sa jednotlivé letáky dostali na správne miesta. Martin taktiež v spolupráci s manažérmi zostavuje z časového hľadiska harmonogram spoločných kontrol pre našich klientov. Na nášho kolegu je možné sa kedykoľvek obrátiť, nakoľko je súčasťou firmy Red Post od jej vzniku.

 

Mgr. Michal Čierny

Administratívno - technický pracovník

Michal zastupuje v spoločnosti Red Post pozíciu administratívno – technického pracovníka. Michal je pravou rukou centrály aj skladu, celá komunikácia ohľadom distribúcie prechádza práve cez neho. V sklade komunikuje s našimi kolegami a informuje centrálu o prípadných zmenách. Taktiež vytvára našim klientom výsledné správy z distribúcie a rieši s našimi area manažérmi celú distribúciu. Michal je vždy v práci pozitívne naladený a s ľahkosťou vie všetko vyriešiť, nakoľko si z ničoho ťažkú hlavu nerobí.

 

 
 

Area manažéri

Anna Smutná

Stredné Slovensko

Anka pracuje aj ako obchodný manažér. Novým aj stálym klientom vždy ochotne poradí a spracuje ich požiadavky. Tvorí a optimalizuje distribučné plány a pripravuje cenové ponuky na neadresnú distribúciu a tlač letákov. Zabezpečuje všetko potrebné k úspešnej realizácii zákaziek na celom území Slovenska.

Ako area manažér riadi prácu šiestich regionálnych manažérov v Banskobystrickom kraji a dôkladne kontroluje kvalitu roznášky propagačných materiálov. Svojou prácou sa snaží zabezpečiť, aby bol každý klient s distribúciou spokojný a mal očakávaný ohlas na svoj leták.

 

Erika Fraňová

Bratislava

Erika pracuje pre spoločnosť Red Post od augusta 2018 na pozícii area manažéra pre Bratislavský kraj. Jej náplňou prace je riadenie a vedenie tímu regionálnych manažérov, ich kontrola a zabezpečenie, aby distribúcia prebiehala podľa štandardov firmy a podľa požiadaviek klientov. Je spojením medzi vonkajším pracoviskom a našou centrálou. Súčasťou jej pracovnej náplne je potrebná administratíva, riešenie reklamácií a daných problémov v regióne.

 

Jarmila Zemanová

Východ Slovenska

Jarmila zastrešuje východ Slovenska, dohliada na 11 pobočiek. Zabezpečuje komunikáciu medzi centrálou a regionálnymi manažérmi, ktorí na východe Slovenska pôsobia a zabezpečujú samotnú distribúciu. Má na starosti aj kontrolnú činnosť v rámci východu, aby kvalita doručovaných materiálov bola čo najvyššia a najefektívnejšia.

 

Martin Ďurník

Sever Slovenska

Martin je area manažér pre Žilinský kraj. Má na starosti vedenie a kontrolu pobočiek na regionálnej a oblastnej úrovni, zodpovednosť za výber vedúcich pracovníkov. Svoju prácu sa snaží urobiť vždy na sto percent.

 

Tomáš Švec

Juhozápad Slovenska

Tomáš z pozície area manažéra koordinuje činnosť 13 regionálnych pobočiek. Je veľmi dôležitým prepojením medzi centrálou spoločnosti a zamestnancami v teréne. Zabezpečuje tak naplnenie pokynov a predstáv centrály a klientov v praxi.

 

 
 

Spoločné fotky