redpost@redpost.sk | 02 / 3810 4736

Neadresné doručovanie a jeho možnosti v súčasnosti

06.02.2020

A. Belas

Na prvé zamyslenie by sa mohlo zdať, že neadresné doručovanie postihne podobný osud ako reklama v printových médiách a že ho časom úplne vytlačia nástroje digitálneho marketingu. Nie je však tomu tak a skúsenosti veľkých klientov hovoria, že k určitej cieľovej skupine sa nedá dostať iných spôsobom ako práve „doručením“ posolstva priamo do jeho schránky.

Leták (ako túto formu reklamy pracovne nazývame) sa stal neoddeliteľnou súčasťou plánovania kampaní pre všetky obchodné reťazce a aj napriek optimalizácii nákladov ostáva pravidelnou formou komunikácie cenových a produktových akcií na spotrebiteľa.

Pravidelnosť navyše vyvolala v istej cieľovej skupine aj určitú vlnu očakávania, na ktorej sa vezú aj spoločnosti ponúkajúce podobný alebo doplnkový tovar. Vznikajú tak masívne distribúcie pred sviatkami, počas špeciálnych nákupných dní („Black Friday“) alebo v obdobiach výpredajov na konci každého ročného obdobia.

Zaujímavým fenoménom v súčasnosti začína byť aj nepredvídateľnosť v nákupnom správaní spotrebiteľov, na ktorú reťazce reagujú zmenami vo veľkosti letáku (počte strán), kvalite papiera, farebnosti alebo množstve položiek, ktoré propagujú.

Red Post je vždy ústretový pri akýkoľvek zmenách v distribučných plánoch, pretože práve skúšanie nových možností a následne vyhodnocovanie efektivity je to, čo oddeľuje úspešných od tých ostatných.