redpost@redpost.sk | 02 / 3810 4736
 
 

Centrála

Mgr. BRANISLAV LIPAN

Managing Director

Braňo je majiteľom a zakladateľom spoločnosti Red Post. Aktuálne patrí medzi najskúsenejších odborníkov na neadresné doručovanie na slovenskom trhu. Svoje vízie a chuť veci neustále zlepšovať môže realizovať práve v Red Poste. Výsledkom jeho práce sú spokojní klienti, zamestnanci a v neposlednom rade aj doručovatelia.

 

Bc. Miroslava Radić

Obchodná asistenka

Mirka pracuje pre spoločnosť Red Post od februára 2016. Zastupuje obchodné oddelenie, komunikuje s našimi klientmi, vytvára distribučné plány a pripravuje podklady pre logistické oddelenie. Mirka je vždy príjemne a pozitívne naladená a vie elegantne vyriešiť akúkoľvek prekážku, ktorá sa vyskytne.

 

Mgr. Veronika Jankovičová

Key Account Manager

Veronika pracuje ruka v ruke s Mirkou. Zastupuje obchodné oddelenie, komunikuje s klientmi, poskytuje im informácie a vytvára distribučné plány. Taktiež sa snaží našim novým klientom ísť v ústrety na základe ich požiadaviek, pri pripravovaní úplne nových distribúcii. Vytvára cenové ponuky pre klientov a konzultuje s nimi tie najdôležitejšie veci.

 

Ing. Martin Urbánek

Distibution Network Manager

Martin prestavuje v našej spoločnosti hlavu celej logistiky. Vytvára podklady pre sklad a regionálnych manažérov po celom Slovensku. Poskytuje im všetky potrebné informácie ohľadom materiálov, aby sa jednotlivé letáky dostali na správne miesta. Martin taktiež v spolupráci s manažérmi zostavuje z časového hľadiska harmonogram spoločných kontrol pre našich klientov. Na nášho kolegu je možné sa kedykoľvek obrátiť, nakoľko je súčasťou firmy Red Post od jej vzniku.

 

 
 

Area manažéri

Anna Smutná

Stredné Slovensko

Anka pracuje aj ako obchodný manažér. Novým aj stálym klientom vždy ochotne poradí a spracuje ich požiadavky. Tvorí a optimalizuje distribučné plány a pripravuje cenové ponuky na neadresnú distribúciu a tlač letákov. Zabezpečuje všetko potrebné k úspešnej realizácii zákaziek na celom území Slovenska.

Ako area manažér riadi prácu šiestich regionálnych manažérov v Banskobystrickom kraji a dôkladne kontroluje kvalitu roznášky propagačných materiálov. Svojou prácou sa snaží zabezpečiť, aby bol každý klient s distribúciou spokojný a mal očakávaný ohlas na svoj leták.

 

Jarmila Zemanová

Východ Slovenska

Jarmila zastrešuje východ Slovenska, dohliada na 11 pobočiek. Zabezpečuje komunikáciu medzi centrálou a regionálnymi manažérmi, ktorí na východe Slovenska pôsobia a zabezpečujú samotnú distribúciu. Má na starosti aj kontrolnú činnosť v rámci východu, aby kvalita doručovaných materiálov bola čo najvyššia a najefektívnejšia.

 

Martin Ďurník

Sever Slovenska

Martin je area manažér pre Žilinský kraj. Má na starosti vedenie a kontrolu pobočiek na regionálnej a oblastnej úrovni, zodpovednosť za výber vedúcich pracovníkov. Svoju prácu sa snaží urobiť vždy na sto percent.

 

Tomáš Švec

Juhozápad Slovenska

Tomáš z pozície area manažéra koordinuje činnosť 13 regionálnych pobočiek. Je veľmi dôležitým prepojením medzi centrálou spoločnosti a zamestnancami v teréne. Zabezpečuje tak naplnenie pokynov a predstáv centrály a klientov v praxi.

 

 
 

Spoločné fotky