redpost@redpost.sk | 02 / 3810 4736

Tvorba distribučného plánu podľa individuálnych potrieb klienta

M. Radić, V. Jankovičová

Individuálnosť tvorby distribučného plánu je veľmi dôležitá, priam až cieľová. Správne vytvorený distribučný plán predstavuje pre klienta zaručenú návratnosť v rámci oslovenia nových potenciálnych zákazníkov či pripomenutie sa svojim už starším zákazníkom. Naši klienti sa pri tvorbe distribučného plánu sa vedia obrátiť na nás, vieme im poskytnúť všetky informácie od tých najzakladanejších otázok až po tie najzložitejšie.

Distribučný plán zahŕňa komplex regiónov, ktoré obsahujú určité mapové pokrytie. Každý región má pridelený počet kusov schránok, ktorými daná oblasť disponuje. Distribučný plán zahŕňa taktiež logistické detaily o letákoch (hmotnosť, formát, počet strán), ktoré poskytujú informácie pre ďalšie spracovanie celého procesu.

Distribučný plán sa mení podľa individuálneho želania klienta, či už pri potrebe oslovenia iného segmentu potenciálnych zákazníkov alebo pri otvorení novej predajne klienta. Distribučný plán tiež klientom meníme pravidelne každý rok, kedy prichádza ku zmenám počtov jednotlivých regiónov. Z dôvodu čoraz častejšej výstavby nových budov treba priebežne zvyšovať počet letákov, ktoré sú potrebné na roznos a reálne pokrytie celej oblasti.