redpost@redpost.sk | 02 / 3810 4736

Blog

GPS kontrolný systém zvýšil kvalitu doručovania

10.02.2014 GPS

Systém kontroly, ktorý Red Post zaviedol na jeseň minulého roku, sa veľmi osvedčil a priniesol výrazne skvalitnenie doručovania. Hlavný prínos je hlavne v priebežnom monitoringu doručovateľov, čo nám umožnilo mať dokonalý prehľad nad priebehom celej distribúcie. V súčasnosti sme už týmto systémom pokryli kompletne celé územie Bratislavy a postupne ho zavádzame aj do ďalších miest Slovenska.

Zaviedli sme unikátny GPS kontrolný systém

15.10.2013

Ako prvá distribučná spoločnosť na Slovensku sme zaviedli GPS kontrolný systém. V 25 regiónoch sme vybavili doručovateľov GPS zariadeniami, vďaka ktorým presne vieme, kedy a kde distribúcia prebieha. Nakoľko sa nám tento systém kontroly osvedčil, a priniesol ďalšie skvalitnenie kontroly distribúcie, plánujeme do konca novembra zaviesť kontrolu touto formou do 100 regiónov a následne v pokrytí v rámci celého Slovenska.

Predĺžili sme zmluvu s BILLA

20.08.2013

Po polročnom úspešnom testovaní distribúcie sme predĺžili zmluvu z jedným najväčších retailových reťazcov na Slovensku, spoločnosťou BILLA. Nášmu klientovi ďakujeme za prejavenú dôveru.

Šetríme klientom 7 – 12% nákladov na distribúciu

18.07.2013

V rámci optimalizácie doručovania sme našim klientom ušetrili 7-12% nákladov na distribúciu. Prišli sme s riešením v rámci ktorého doručujeme vo vchodoch so spoločnými schránkami len polovicu materiálov z celkového počtu domácností. Nakoľko si letáky zo spoločných schránok na reklamu si berie maximálne 20 – 40 % obyvateľov. Všetky ostatné materiály končia znehodnotené v smetiach, vo výkupe na papier, alebo ako kurivo na chalupe. Klient takto prichádza o významne množstvo materiálov a efektivita neadresnej distribúcie je v týchto domoch nízka. Práve táto forma umožnila našim klientom buď optimalizovať počet distribuovaných materiálov, alebo využiť ušetrené materiály na rozšírenie distribučných oblastí o ďalšie mestá a obce, čo naši klienti veľmi ocenili.

« 1 2 3 4 5 6 7 »