redpost@redpost.sk | 02 / 3810 4736

Blog

Rok 2013 v Red Post

20.03.2014

Rok 2013 bol pre spoločnosť Red Post veľmi úspešný. Rozdistribuovaných bolo viac ako 220 mil. ks materiálov a dosiahli sme obrat viac ako 1,7 mil. eur.

Hlavne nás teší spokojnosť zákazníkov s efektívnymi riešeniami pri optimalizácii distribúcie do spoločných schránok ako aj s kvalitou poskytovaných služieb.

Všetkým našim klientom ďakujeme za doterajšiu spoluprácu, vďaka ktorej sa nám podarilo upevniť postavenie na trhu. Aj v tomto roku sa budeme sústreďovať na potreby našich zákazníkov, ich spokojnosť a vysokú kvalitu poskytovaných služieb.

2013

Rozhovor s pani Martinou Kovacs, BILLA Slovensko

28.02.2014 BILLA

O úspešnosti konceptu známeho talianskeho šéfkuchára Giuseppeho, o tohtoročných novinkách a výhodách pre stálych zákazníkov sme sa rozprávali s pani Martinou Kovacs, marketingovou riaditeľkou reťazca BILLA Slovensko. Nakoľko vlani využili aj naše služby, zaujímali nás ich skúsenosti a hodnotenie.

Red Post:
Spoločnosť BILLA s.r.o. patrí medzi najväčšie potravinové reťazce nielen na území Slovenska. Oslovili sme pani Martinu Kovacs, marketingovú riaditeľku spoločnosti BILLA, so základnou otázkou - Giuseppeho pozná celé Slovensko, ako hodnotíte úspešnosť tejto stratégie na našom trhu?

Martina Kovacs:
Giuseppe je taliansky šéfkuchár, ktorý si potrpí na kvalitu surovín a necháva vyniknúť ich prirodzenú chuť. BILLA je supermarket, ktorý chce byť synonymom čerstvosti a kvality. Preto vzniklo toto prirodzené spojenie, ktoré zákazníci prijali a po roku a pol si naozaj môžeme povedať, že úspešne.

čítaj ďalej

GPS kontrolný systém zvýšil kvalitu doručovania

10.02.2014 GPS

Systém kontroly, ktorý Red Post zaviedol na jeseň minulého roku, sa veľmi osvedčil a priniesol výrazne skvalitnenie doručovania. Hlavný prínos je hlavne v priebežnom monitoringu doručovateľov, čo nám umožnilo mať dokonalý prehľad nad priebehom celej distribúcie. V súčasnosti sme už týmto systémom pokryli kompletne celé územie Bratislavy a postupne ho zavádzame aj do ďalších miest Slovenska.

Zaviedli sme unikátny GPS kontrolný systém

15.10.2013

Ako prvá distribučná spoločnosť na Slovensku sme zaviedli GPS kontrolný systém. V 25 regiónoch sme vybavili doručovateľov GPS zariadeniami, vďaka ktorým presne vieme, kedy a kde distribúcia prebieha. Nakoľko sa nám tento systém kontroly osvedčil, a priniesol ďalšie skvalitnenie kontroly distribúcie, plánujeme do konca novembra zaviesť kontrolu touto formou do 100 regiónov a následne v pokrytí v rámci celého Slovenska.

« 1 2 3 4 5 6 7 »