redpost@redpost.sk | 02 / 3810 4736

Blog

PREDĹŽILI SME ZMLUVU S BILLA

10.09.2014 BILLA

Po takmer dvojročnej úspešnej spolupráci sme predĺžili zmluvu s jedným z najväčších retailových reťazcov na Slovensku, so spoločnosťou BILLA. Za posledný rok sme v rámci rozširovania siete supermarketov BILLA rozšírili distribúciu na viac ako 1 milión kusov letákov týždenne, ktorými pokrývame oblasti Slovenska s celkovým počtom schránok nad 1,1 milióna kusov. Distribúciu takto zabezpečujeme vďaka optimalizácii doručovania do spoločných schránok. Vedeniu spoločnosti BILLA ďakujeme za dôveru.

150 OBLASTÍ POD KONTROLOU GPS KONTROLNÉHO SYSTÉMU

20.08.2014 GPS

Systém GPS kontroly, ktorý Red Post zaviedol na jeseň minulého roku, sa veľmi osvedčil a priniesol výrazne skvalitnenie doručovania. Na základe týchto výsledkov, ktoré hlavne ocenili naši klienti sme zaviedli túto formu kontroly po Bratislave aj v Košiciach. V súčasnosti už týmto systémom kontrolujeme 150 distribučných oblastí pričom plánujeme toto číslo naďalej zvyšovať a pokryť tak všetky väčšie mestá v rámci Slovenska.

OD APRÍLA DORUČUJEME PRE NAJVÄČŠIU RETAILOVÚ SIEŤ – TESCO STORES SR

28.06.2014 TESCO

Po úspešnom testovaní kvality doručovania sme začali od apríla doručovať letáky pre najväčšiu retailovú sieť na Slovensku, spoločnosť TESCO Stores SR. Pre TESCO zabezpečujeme celkové plánovanie a optimalizáciu distribučných plánov pre všetky tri typy ich obchodov – hypermarkety, supermarkety ako aj TESCO expres predajne. Nakoľko sieť predajní TESCO a ich spádových oblastí pokrýva takmer celé územie Slovenska, rozšírili sme pokrytie našej siete na 1 754 600 schránok, čím v súčasnosti pokrývame svojou distribučnou sieťou už 92 % domácností Slovenska.

VYHRALI SME TENDER NA NEADRESNÚ DISTRIBÚCIU PRE NAY Elektrodom

14.06.2014 NAY

Red Post uspela v tendri na zabezpečovanie neadresnej distribúcie pre najväčšieho predajcu elektroniky na Slovensku - NAY a získala tak do svojho portfólia ďalšieho významného zákazníka. Okrem zabezpečovania distribúcie letákov pripravila pre NAY aj optimalizáciu distribučných lokalít na základe geomarketingovej analýzy.

« 1 2 3 4 5 6 7 »